Καταγραμμα Plus

Η εφαρμογή είναι το εξειδικευμένο πρόγραμμα λογισμικού για τις ανάγκες της ανάλυσης των κειμένων των social media στο διαδίκτυο. Οι αναρτήσεις σε social media παρουσιάζουν τελείως διαφορετική δομή από τα κείμενα των ενημερωτικών ιστοσελίδων αφού είναι γραμμένα από χρήστες και όχι επαγγελματίες δημοσιογράφους και τις περισσότερες φορές είναι ανορθόγραφα, άτονα, πολύ συνοπτικά και σε πολλές περιπτώσεις με συντομογραφίες και με μείγμα ελληνικών και greeklish χαρακτήρων αλλά και λέξεων, με συνέπεια οι συνήθεις εφαρμογές γλωσσολογικής ανάλυσης να μην μπορούν να εξάγουν αξιοποιήσιμα στοιχεία. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά/δυνατότητες της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι τα παρακάτω: Κείμενα από διάφορες πηγές κοινωνικών δικτύων(facebook, twitter, youtube, κτλ) Εξαγωγή συναισθήματος κειμένων(θετικά, αρνητικά, ουδέτερα), με δυνατότητα επεξεργασίας κειμένων με σύνταξη προσαρμοσμένη στο μέσο (συντομογραφίες κ.λπ.) Απεριόριστος αριθμός κειμένων Ταχύτητα ανάλυσης σε μερικά δεύτερα δευτερόλεπτα